URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP SPRZĘTU TECHNICZNO – BIUROWEGO ORAZ SPRZĘTU AGD NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-AG-I.2601.90.2019.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-10
data otwarcia ofert:2019-07-22
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:145

Dokumentacja: