URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAPEWNIENIE USŁUGI SERWISU TECHNICZNEGO DLA OPROGRAMOWANIA WĘZŁÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
symbol:CG-R-III.ZP.U.272.59.2019.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-07-05
data otwarcia ofert:2019-07-15
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:190

Dokumentacja: