URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNEJ DO STUDIUM WYKONALNOŚCI W RAMACH PROJEKTU PN. „E - ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2”
symbol:CG-R-III.ZP.U.272.60.2019.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-07-01
data otwarcia ofert:2019-07-09
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1076

Dokumentacja: