URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA ZESTAWÓW BRD DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ORAZ OPASEK SPRĘŻYSTYCH ODBLASKOWYCH XXL
symbol:OR-BP-I.ZP.D.272.55.2019.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-06-19
data otwarcia ofert:2019-07-05
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:330

Dokumentacja: