URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE W 2019 R. AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH DWÓCH AKREDYTOWANYCH MAZOWIECKICH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU (IOB) ŚWIADCZĄCYCH PROROZWOJOWE USŁUGI DORADCZE O SPECJALISTYCZNYM CHARAKTERZE
symbol:RF-II-WWI.052.2.2019.MB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-04-05
data otwarcia ofert:2019-04-11
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:119

Dokumentacja: