URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA UPOMINKÓW Z LOGO MAZOWSZA
symbol:KM-II.ZP.D.272.37.2019.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-04-05
data otwarcia ofert:2019-04-16
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:379
Uwagi::Wykonawca odstąpił od podpisania umowy

Dokumentacja: