URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP TRZECH ZESTAWÓW GOGLI VR Z PRZEZNACZENIEM NA NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSU EKOLOGICZNEGO SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH PN. „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU WEDŁUG MNIE”
symbol:PZ-V.704.1.2019.WM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-04-05
data otwarcia ofert:2019-04-11
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:105

Dokumentacja: