URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
symbol:RW-D-III.ZP.D.272.35.2019.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-04-03
data otwarcia ofert:2019-04-11
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:499

Dokumentacja: