URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZORGANIZOWANIE WYJAZDU DO YSTAD W SZWECJI NA DOROCZNE FORUM EUROPEJSKIEJ SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO DLA DELEGACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:RW-OW-I.0443.6.2019.AJ
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-04-03
data otwarcia ofert:2019-04-11
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:84

Dokumentacja: