URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA I REALIZACJA MATERIAŁU FILMOWEGO O DŁUGOŚCI DO 60 SEKUND.
symbol:KM-II.0620.1.2019.BK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-04-01
data otwarcia ofert:2019-04-05
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:520

Dokumentacja: