URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PT. „ZAGADNIENIA PRAWNE I PROCEDURALNE ZWIĄZANE Z CELAMI POLITYKI W OBECNEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 ORAZ NOWEJ 2021-2027, W TYM ANALIZA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA Z POZIOMU KRAJOWEGO. NOWE ROZPORZĄDZENIA CPR, EFRR DO PERSPEKTYWY 2021-2027”
symbol:OR-KP-III.433.2.2.2019.KB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-04-01
data otwarcia ofert:2019-04-11
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:131

Dokumentacja: