URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE GRAFICZNE, WYKONANIE ORAZ DOSTAWA TECZEK Z NADRUKIEM
symbol:OR-AG-II.2601.3.170.2019.SK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-04-01
data otwarcia ofert:2019-04-05
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:164

Dokumentacja: