URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYNAJEM 8 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE NA OKRES 36 MIESIĘCY
symbol:OR-BP-VI.ZP.U.272.28.2019.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-03-27
data otwarcia ofert:2019-04-04
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:421

Dokumentacja: