URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO MARKI MAZOWSZE NA ORGANIZACJĘ WYDARZENIA „PIKNIKI RODZINNE- ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”
symbol:ZP-Z-II.ZP.D.272.34.2019.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-03-26
data otwarcia ofert:2019-04-03
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:283

Dokumentacja: