URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA OPRACOWANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ WYDRUKU WYDAWNICTW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
symbol:RW-D-III.ZP.U.272.29.2019.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-03-25
data otwarcia ofert:2019-04-04
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:862

Dokumentacja: