URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP, DOSTARCZENIE I WNIESIENIE 12 OCZYSZCZACZY POWIETRZA
symbol:PE-ZD-I.704.3.2019.MG
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-25
data otwarcia ofert:2019-04-02
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:275

Dokumentacja: