URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA AKTUALIZACJI BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10K) DLA CZĘŚCI POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:CG-I.ZP.U.272.26.2019.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-03-22
data otwarcia ofert:2019-04-01
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:805

Dokumentacja: