URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, PRZYGOTOWANIE PROGRAMU I SCENARIUSZA KONFERENCJI, ZAPEWNIENIE WYKŁADOWCÓW, MODERATORA ORAZ MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH DLA DWÓCH JEDNODNIOWYCH KONFERENCJI
symbol:KP-TP-I.5040.6.2019.AG
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-22
data otwarcia ofert:2019-03-29
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:197

Dokumentacja: