URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA ZAMIESZCZENIA SZEŚCIU DODATKÓW TEMATYCZNYCH - SUBREGION PŁOCKI
symbol:RW-D-III.0631.9.2019.MN
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-21
data otwarcia ofert:2019-04-03
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:58

Dokumentacja: