URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, KTÓRE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE PODCZAS KONFERENCJI PROJEKTU RUMOBIL W DNIU 11 KWIETNIA 2019R.
symbol:NI-IT-I.0442.1.2016.DA
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-15
data otwarcia ofert:2019-03-20
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:208

Dokumentacja: