URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
symbol:ES-NR-IV.ZP.D.272.24.2019.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-03-14
data otwarcia ofert:2019-03-26
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:247

Dokumentacja: