URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KSIĘGOWOŚĆ W JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
symbol:OR-KP-III.2402.21.1.2019.KB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-13
data otwarcia ofert:2019-03-21
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:124

Dokumentacja: