URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI ORAZ DYSKRYMINACJI W URZĘDZIE (MINIMALNIE 1 A MAKSYMALNIE 5 GRUP SZKOLENIOWYCH) DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-KP-III.2402.4.1.2019.PR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-13
data otwarcia ofert:2019-03-22
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:120

Dokumentacja: