URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA, WYKONANIA I DOSTAWY STAŁOCIŚNIENIOWEGO NAMIOTU WYSTAWIENNICZEGO Z LADĄ I AKCESORIAMI Z LOGOTYPEM MAZOWSZA DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:KP-TP-I.5220.45.2019.KB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-05
data otwarcia ofert:2019-03-11
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:101

Dokumentacja: