URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP SYSTEMU I URZĄDZEŃ DO ELEKTRONICZNEGO POBIERANIA I ZDAWANIA KLUCZY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-AG-I.2601.30.2019.MK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-04
data otwarcia ofert:2019-03-08
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:125

Dokumentacja: