URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: REZERWACJA, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRZEJAZDU PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU PN. AGRI RENAISSANCE „INNOWACJE NA RZECZ RENESANSU EUROPEJSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO” W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WIZYTACH STUDYJNYCH ORAZ W POSIEDZENIU KONSORCJUM PROJEKTU
symbol:RF-II-WSI.052.4.1.2019.RM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-01
data otwarcia ofert:2019-03-08
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:99

Dokumentacja: