URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH
symbol:ES-SE-IV.272.1.2019.HK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-01
data otwarcia ofert:2019-03-07
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:95

Dokumentacja: