URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYMIANA I PRZECHOWANIE SEZONOWE OPON/KÓŁ WIOSNA/ JESIEŃ 2019 R. ORAZ DOSTAWA PIĘCIU KOMPLETÓW OPON LETNICH WYPRODUKOWANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 R.
symbol:OR-BP-VI.2630.18.2019.RB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-03-01
data otwarcia ofert:2019-03-08
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:66

Dokumentacja: