URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA NOWYCH, WYPRODUKOWANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 R., SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-D-IV.ZP.D.272.21.2019.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-03-01
data otwarcia ofert:2019-03-11
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:251

Dokumentacja: