URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZREALIZOWANIU KONTROLI I MONITORINGU REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA CYFRYZACJĘ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI ORAZ UTWORZENIE METADANYCH I USŁUG DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 PKT 1, 2, 3 USTAWY Z DNIA 4 MARCA 2010 R. O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ – TURA V DLA POWIATÓW: PRZYSUSKIEGO, SOKOŁOWSKIEGO, WOŁOMIŃSKIEGO I MIASTA RADOMIA
symbol:CG-7.ZP.U.272.17.2019.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-02-27
data otwarcia ofert:2019-04-01
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:298
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/202337

Dokumentacja: