URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE RAPORTU PN. „PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARACH INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI MAZOWSZA”
symbol:RF-II-WSI.ZP.U.272.18.2019.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-02-27
data otwarcia ofert:2019-04-03
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:131
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/202267

Dokumentacja: