URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE EWALUACJI ŚREDNIOOKRESOWEJ REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA DO 2020 ROKU
symbol:RF-II-WSI.ZP.U.272.19.2019.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-02-27
data otwarcia ofert:2019-04-08
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:182
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/202245
Uwagi::Zmiana terminu składania ofert na 8 kwietnia 2019 r.

Dokumentacja: