URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: SPORZĄDZENIE BAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH I OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
symbol:PE.ZP.U.272.22.2019.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-02-26
data otwarcia ofert:2019-03-06
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:170

Dokumentacja: