URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA TOREB PAPIEROWYCH I REKLAMÓWEK Z LOGO MAZOWSZA
symbol:KM-II.2600.1.2019.MK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-02-26
data otwarcia ofert:2019-03-06
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:164

Dokumentacja: