URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW PRASOWYCH POŚWIĘCONYCH DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, PRZY CZYM TEMATYKA SKIEROWANA PRZEDE WSZYSTKIM DO MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU RADOMSKIEGO
symbol:KM-KZ-II.0631.3.2019.HM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-02-26
data otwarcia ofert:2019-03-04
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:73

Dokumentacja: