URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZREALIZOWANIU KONTROLI I MONITORINGU REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA CYFRYZACJĘ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI ORAZ UTWORZENIE METADANYCH DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 PKT 1, 2 I 3 USTAWY Z DNIA 4 MARCA 2010 R. O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ – IV TURA DLA POWIATU GRODZISKIEGO I MIASTA OSTROŁĘKI
symbol:CG-7.ZP.U.272.98.2018.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-12-05
data otwarcia ofert:2018-12-13
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:370

Dokumentacja: