URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP I DOSTAWA PLECAKÓW Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI ORAZ LOGIEM MAZOWSZA
symbol:KM-II.2600.19.2018.MK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2018-12-05
data otwarcia ofert:2018-12-12
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:147

Dokumentacja: