URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYBÓR FIRM AUDYTORSKICH DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R. I 2019 R. WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
symbol:NW-W-I.0742.12.2017.AS
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2018-12-03
data otwarcia ofert:2018-12-07
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:210

Dokumentacja: