URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE BADANIA ANKIETOWEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, DOTYCZĄCEGO WIEDZY NT. OCHRONY POWIETRZA.
symbol:PZ-V.721.71.2018.KZ
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2018-11-28
data otwarcia ofert:2018-12-04
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:204

Dokumentacja: