URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP CZĘŚCI I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH OKREŚLONYCH NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE.
symbol:OR-AG-I.2601.125.2018.KZ
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2018-11-23
data otwarcia ofert:2018-11-29
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:217

Dokumentacja: