URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYDRUK, OPAKOWANIE ORAZ DOSTARCZENIE ULOTKI PROMUJĄCEJ UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ W NAKŁADZIE 56 700 SZT
symbol:PZ-V.721.69.2018.WM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2018-11-22
data otwarcia ofert:2018-11-28
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:224

Dokumentacja: