URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP USŁUGI PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW, KTÓRE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE PODCZAS PRZEPROWADZANIA AKCJI INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYCH NA TEMAT GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN.
symbol:PZ-ZD-I.704.10.2018.BK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2018-11-20
data otwarcia ofert:2018-11-27
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:241

Dokumentacja: