URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE BADANIA PN. „OCENA WPŁYWU WSPARCIA KIEROWANEGO DO OSÓB W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA ICH SYTUACJĘ PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE”
symbol:RF.ZP.U.272.93.2018.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-11-20
data otwarcia ofert:2018-12-27
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:237
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/174649

Dokumentacja: