URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE PLANU WYKONAWCZEGO NA ROK 2019 DO STRATEGII PROMOCJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:KP-TP-I.5220.206.2018.KN
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2018-11-14
data otwarcia ofert:2018-11-20
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:191

Dokumentacja: