URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK I DOSTAWA KALENDARZY NA 2019 ROK
symbol:RW-OW-I.ZP.U.272.96.2018.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-11-13
data otwarcia ofert:2018-11-21
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:206

Dokumentacja: