URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ MOTOPOMPY
symbol:OR-B-I.ZP.D.272.95.2018.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-11-09
data otwarcia ofert:2018-11-19
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:164

Dokumentacja: