URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ DOSTARCZENIE ELEMENTÓW PROMOCYJNYCH: ŚCIANEK, ROLLUPÓW ORAZ FLAG TYPU WINDER
symbol:RW-OW-I.0633.7.2018.MK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2018-11-09
data otwarcia ofert:2018-11-16
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:119

Dokumentacja: