URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA DRUKU I DOSTAWY FOLDERU PROMOCYJNO-INFORMACYJNEGO ORAZ ULOTEK CZTERECH QUESTÓW MAZOWIECKIEGO SZLAKU TRADYCJI
symbol:KP.ZP.U.272.94.2018.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-11-07
data otwarcia ofert:2018-11-15
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:179

Dokumentacja: