URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG ADMINISTRATORA WARSTWY REGIONALNEJ SYSTEMU WYBUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA”
symbol:CG-R-III.ZP.U.272.92.2018.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-10-24
data otwarcia ofert:2018-11-07
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:181

Dokumentacja: