URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
symbol:ES-NR-IV.ZP.D.272.90.2018.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-10-22
data otwarcia ofert:2018-10-30
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:447

Dokumentacja: